(+34) 621 21 96 34 info@gisfera.com

Projectes integrals

Una espècie ecosistèmica

  • La reintroducció de l’òliba, comporta una millora de l’ecosistema i permet la recuperació d’una peça important del nostre patrimoni, aportant beneficis importants a la població humana.

Un projecte pedagògic

  • El projecte ens dóna l’oportunitat d’apropar el mètode d’estudi científic, i el respecte a la biodiversitat més propera a les escoles, i el coneixement de la natura a la població.

Un motiu de cohesió social

  • La participació ciutadana en projectes de biodiversitat, i en aquest cas amb la col·laboració de la fixació dels pollets d’òliba al territori, facilita el vincle emocional amb l’espècie i genera cohesió social.

En els darrers anys s’han posat de manifest els beneficis ambientals dels jardins i la vegetació urbana present als principals nuclis poblacionals, reconeixent la seva funció clau en l’equilibri de l’ecosistema urbà.

Biodiversitat urbana

  • La creació d’un punt verd amb espècies vegetals autòctones, amb caixes nius i hotels d’insectes redueix els impactes del canvi climàtic.

El projecte pedagògic

  • Oportunitat d’apropar el concepte d’ecosistema, i el respecte a la biodiversitat més propera, a les escoles, i el coneixement de la natura a la població.

Cohesió social

  • La participació ciutadana en projectes de biodiversitat, i la presa de decisió, facilita el vincle emocional amb l’espai i genera cohesió social.

La preservació dels espais naturals locals pot ser un element de cohesió social i alhora de donar valor al nostre entorn. Els municipis amb observadors de la natura són els que aconsegueixen tirar endavant projectes i millores ambientals.

Entre els beneficis ambientals d’aquests àmbits destaquen la seva funció correctora de la contaminació atmosfèrica, la millora del microclima urbà o la reducció dels impactes ambientals.

Així mateix, els jardins faciliten l’adaptació de la matriu urbana a les pertorbacions i els impactes que genera el canvi climàtic.

Biodiversitat local

  • La creació d’un punt verd amb espècies vegetals autòctones, amb caixes nius i hotels d’insectes redueix els impactes del canvi climàtic.

Projecte pedagògic

  • El projecte ens dóna l’oportunitat d’apropar el concepte d’ecosistema, i el respecte a la biodiversitat més propera, a les escoles, i el coneixement de la natura a la població.

Cohesió social

  • La participació ciutadana en projectes de biodiversitat, i en aquest cas en la presa de decisió de com es vol el punt de biodiversitat o la seva construcció facilita el vincle emocional amb l’espai i genera cohesió social.

Projectes realitzats