(+34) 621 21 96 34 info@gisfera.com

Projecte d’adequació de la xarxa de camins al Gironès: Diagnosi, Propostes de millora i Pla de senyalització

ClientConsell Comarcal del Gironès
AptitudsConsultoria / GIS

Projecte d’adequació de la xarxa de camins al Gironès: Diagnosi, Propostes de millora i Pla de senyalització

El projecte ha consistit en l’inventari mitjançant treball de camp de 240 km de camins de la comarca del gironès que han permès conèixer amb detall i de manera meticulosa l’estat dels camins i de la senyalització dels municipis de la comarca.

Mitjançant anàlisi GIS, amb la informació obtinguda s’ha realitzat un conjunt de propostes de millora en el traçat dels itineraris, detecció d’incidències i valoració econòmica de les accions d’adequació necessàries. 

Finalment s’ha fet la proposta de disseny de senyalització de la xarxa de camins.