(+34) 621 21 96 34 info@gisfera.com

Qui som?

Som una cooperativa que oferim projectes i serveis de comunicació i sensibilització perquè siguin les comunitats locals les impulsores de la transició cap a la sostenibilitat del territori i emprenguin accions en benefici de la natura. 

Què fem?

Col·laborem amb entitats públiques i privades a divulgar, comunicar i sensibilitzar de manera efectiva a la societat perquè sigui ella mateixa la impulsora de la transformació cap a la sostenibilitat, i que faci accions en benefici de la natura. 

Per què?

Volem promoure un canvi de sensibilitat cap a la natura, despertar consciència perquè les accions que fem i les decisions que prenem repercuteixin de manera positiva a la sostenibilitat del planeta, a la conservació de la biodiversitat i del nostre entorn natural.

Com ho fem?

A partir del nostre coneixement del medi i dels processos naturals, aportem eines comunicatives i proposem estratègies per a la transformació del territori i de la consciència social.

 • Gestió de Serveis Educatius
 • Guiatges a la natura
 • Revalorització del territori
 • Creació de materials pedagògics
 • Ordenació de l'ús públic
 • Conservació participativa
Compromís95%
Sensibilització100%
Innovació85%
Sostenibilitat80%

Coneix l'equip

Marcel Gutinell

Sensibilització ambiental

Més de 20 anys d’experiència com a educador ambiental i guia de natura m’han donat l’oportunitat de conèixer la realitat de la comunicació en el món de la biodiversitat i la sostenibilitat. Sempre he estat implicat en turisme responsable i economia social. Gisfera és la realització física d’aquesta manera de veure el món. Una cooperativa que desenvolupa projectes responsables de millora del territori i de la biodiversitat, i d’explicar-ho amb eines i recursos innovadors.

Estel Turbau Martin

Medi ambient, il·lustració científica i GIS

M’interessa difondre el coneixement científic per tal de millorar la consciència ambiental de la societat i així promoure la conservació de la natura. Utilitzo la il·lustració científica i els sistemes d’Informació Geogràfica en els projectes de divulgació. M’encanta innovar i crear noves formes de comunicació per a la sensibilització ambiental. Crec en el treball cooperatiu com a model de transformació social, econòmica i ambiental. 

Alba Boada

Educació Ambiental i Agroecologia

Biòloga de formació, educadora ambiental i especialista en agroecologia. Enamorada de tot el que fa referència al medi natural que ens envolta, he dedicat la meva vida a promoure’n la conservació i una relació responsable de la societat vers la natura. I tot això des de diferents vessants d’acció, passant per la producció de fruita i verdura ecològica fins a temes d’educació ambiental. Motivada de mena amb les coses que m’agraden procuro transmetre les meves passions als demès i gaudir cada dia dels regals que ens ofereix la natura.

Col·laboradores habituals

Joan Feliu

Educador ambiental

Soc un amant de la natura i l’educació ambiental, el que més m’agrada es poder transmetre les ganes d’apendre i estima cap a la fauna i flora als més petits i no tant petits.

Antígona Garcia Sancho

Sensibilització ambiental i educació agroalimentària

Ambientòloga de formació. Exploradora de la nostra petja a la Terra i amant de la recerca interior a través de la natura. He treballat en projectes d’agroecologia en el sector primari durant vint anys, fent horta, pa i menant un ramat de cabres. Promotora del consum responsable i l’alimentació viva. Implicada en l’educació compartida per petits i grans, cerco camins per educar i sensibilitzar en la consciència i coneixença del nostre entorn, promovent una reconnexió amb el nostre jo complet, immers en tot allò que ens envolta. Gaudeixo aprenent, descobrint, deixant-me sorprendre per la màgia de la vida i compartint.

Valors i objectius

Projectes honestos i amb ànima

Gisfera està compromesa amb la transparència com a valor fonamental de la cooperativa i en aplicació de la legislació vigent.

Els objectius de gisfera

 1. Desenvolupar projectes vinculats al territori, el medi ambient, el turisme sostenible, la conservació de la biodiversitat, l’educació i la divulgació ambiental
 2. Assessorar, coordinar i definir estratègies de desenvolupament sostenible
 3. Fomentar el treball cooperatiu

Els valors de gisfera

Des del convenciment de que podem transformar el món i que cada gest compta, impulsem projectes de col·laboració basats en el desenvolupament sostenible i la sensibilització ambiental.

Esperit emprenedor

L’alta implicació dels membres de l’equip en la cooperativa facilita que ens adaptem a un tipus d’economia més just, social i equitatiu, on les persones són el centre d’un projecte basat en el coneixement, la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i una correcta gestió i reconeixement del nostre talent.

Per què sense ànim de lucre?

Els excedents no es distribueixen entre els socis, sinó que es reinverteixen. Els càrrecs del Consell Rector no són remunerats. Les aportacions dels socis a la cooperativa no poden meritar un interès superior a l’interès legal del diner. Les retribucions dels socis treballadors i del personal contractat estan limitats.

Per què una cooperativa?

Les empreses de l’economia social i cooperativa ens basem en la propietat conjunta i la gestió cooperativa. Aportem una doble utilitat a la societat, per una banda volem ser generadores de riquesa i activitat econòmica, i per una altra volem ajudar a donar resposta a reptes socials des del nostre sector d’activitat.

Transparència

Per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014), Gisfera fa públic els deures i les obligacions per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bona governança i aconseguir un govern obert.

Història

Després d’anys d’experiència treballant en diferents projectes, l’any 2017 decidim constituir la cooperativa Gisfera, amb la finalitat de treballar conjuntament fent allò que més ens agrada i que s’ens dona més bé.

Objecte social

En l’objecte social de Gisfera queda exclòs tot ànim de lucre i les seves activitats, desenvolupades principalment a Catalunya, se centren en:

 1. Desenvolupar projectes vinculats al territori, el medi ambient, el turisme sostenible, la conservació de la biodiversitat, l’educació i la divulgació ambiental
 2. Assessorar, coordinar i definir estratègies de desenvolupament sostenible
 3. Promoure i donar suport a la conservació, l’estudi i la restauració del medi natural i la biodiversitat
 4. Fomentar el treball col·laboratiu entre professionals de perfil tècnic i científic

Sòcies i treballadores

Des de l’any 2017 Gisfera ha comptat amb 3 persones sòcies treballadores. A partir del 2022, som 2 sòcies i 2 treballadores. 

Segons els estatuts de Gisfera poden demanar ser socis de la cooperativa totes aquelles persones físiques amb plena capacitat d’obrar, que puguin aportar el seu treball personal a les activitats que en constitueixen l’objecte social de la cooperativa, de forma lleial, eficaç i eficient.

Òrgans de Govern

Els òrgans de la Cooperativa, com es detalla en els estatuts, són:

 1. Assemblea general
 2. Consell rector

L’assemblea general està constituïda per totes les sòcies i és l’òrgan d’expressió de la voluntat social en tots els aspectes. S’hi supediten els altres òrgans i les mateixes sòcies, fins i tot els absents. Celebrem 2 assemblees l’any: una on construïm el Pla de Gestió i una altra on fem balanç de tancament d’any i aprovem els comptes. Les assemblees són convocades pel Consell Rector.

El consell rector, que es reuneix 1 vegada al mes, és l’òrgan social de representació i govern de la cooperativa, i exerceix la gestió social i la direcció d’acord amb els mandats i les directrius de l’assemblea general, amb les facultats que defineixen els presents estatuts i la legislació vigent.

Actualment el consell rector està integrat per:

 • Presidència: Marcel Gutinell Mauri
 • Secretaria: Estel Turbau Martín

Els òrgans de govern de Gisfera no reben cap prestació econòmica per desenvolupar el càrrec.

Eines d’avaluació i control

Gisfera utilitza B2B que cobreix les necessitats de les àrees de: comptabilitat i finances. Per a la gestió de projectes utilitzem Asana per al control de tasques. Així mateix, Thio Assesors és la gestoria encarregada de donar suport en les àrees de comptabilitat i finances de l’entitat.

A Gisfera anualment elaborem una memòria d’activitats (veure 2018 i 2019) i estem en procés de publicació del Balanç Social, una eina de mesura d’impacte i rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern. 

Utilitzem els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

Balanç social

A Gisfera anualment elaborem una memòria d’activitats i publiquem el Balanç Social, una eina de mesura d’impacte i rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern.

 

 

“No dubtis mai de que un grup reduït de persones compromeses pot canviar el món, de fet, és la única cosa que pot fer-ho”

 

Margaret Meadow
Contacta'ns!