(+34) 621 21 96 34 info@gisfera.com

Reintroducció de l’òliba a Vilablareix

El municipi de Vilablareix ha participat al projecte de reintroducció de l’òliba als nostres pobles. Gràcies a l’ajuntament de Vilablareix, la fundació Gentis i el bisbat de Girona, s’ha dut a terme el hacking de tres òlibes procedents del centre de fauna de Camadoca. El treball s’ha realitzat mitjançant la instal·lació d’un niu especial per alimentació i vigilància a l’església de Sant Menna. 

En paral·lel, s’ha desenvolupat un projecte educatiu adreçat a l’escola Madrenc i per famílies interessades en el tema, per les quals es va fer una sessió adreçada especialment a elles. En aquests tallers, s’ha explicat la importància de la conservació de les espècies de rapinyaires nocturns, i en concret de l’òliba, com s’alimenten, quina informació ens aporta l’anàlisi de les egagròpiles i el servei que aporten aquestes espècies als ecosistemes. 

L’institut de Vilablareix  també ha participat en els tallers amb els seus alumnes de 3r d’ESO que cursen l’ampliació de ciències. En aquest cas, varen conèixer com funciona la reintroducció d’una espècie salvatge i la importància que es duguin a terme projectes d’aquest tipus.

         

 

 

ClientAjuntament de Vilablareix
AptitudsBiodiversitat, comunicació ambiental

Projecte òliba a Vilablareix

El municipi de Vilablareix ha participat al projecte de reintroducció de l’òliba als nostres pobles. Gràcies a l’ajuntament de Vilablareix, la fundació Gentis i el bisbat de Girona, s’ha dut a terme el hacking de tres òlibes procedents del centre de fauna de Camadoca. El treball s’ha realitzat mitjançant la instal·lació d’un niu especial per alimentació i vigilància a l’església de Sant Menna. 

En paral·lel, s’ha desenvolupat un projecte educatiu adreçat a l’escola Madrenc i per famílies interessades en el tema, per les quals es va fer una sessió adreçada especialment a elles. En aquests tallers, s’ha explicat la importància de la conservació de les espècies de rapinyaires nocturns, i en concret de l’òliba, com s’alimenten, quina informació ens aporta l’anàlisi de les egagròpiles i el servei que aporten aquestes espècies als ecosistemes. 

L’institut de Vilablareix  també ha participat en els tallers amb els seus alumnes de 3r d’ESO que cursen l’ampliació de ciències. En aquest cas, varen conèixer com funciona la reintroducció d’una espècie salvatge i la importància que es duguin a terme projectes d’aquest tipus.

         

 

 

Altres projectes relacionats