(+34) 621 21 96 34 info@gisfera.com

6. Instruccions pels docents

 • Lloc : Online
 • Edat recomanada: primària
 • Durada aproximada: 2-3 hores

Descripció de l’activitat

Aquests materials pretenen que l’alumnat de Cicle Mitjà i Superior entenguin un espai natural protegit com és el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Per això, els continguts s’estructuren en diferents temes que poden treballar de forma didàctica i interactiva.

A través dels diferents apartats es treballa la localització del Parc, el seu context geogràfic, les conseqüències de ser un Parc Natural protegit, els diferents ambients i les espècies d’animals i plantes que hi habiten. Un dels objectius d’aquesta activitat és que aquests materials es puguin utilitzar per estudiar en detall el Parc Natural, i alhora també serveixin com a Treball Previ a una visita als Aiguamolls. 

Objectius pedagògics

 • Observar i conèixer el territori 
 • Entendre la importància de les zones humides
 • Conèixer la biodiversitat dels Aiguamolls de l’Empordà
 • Valorar la importància de la conservació dels hàbitats

Continguts

 • La importància de la creació de Parc Naturals
 • Història del Parc Natural dels Aiguamolls
 • La Biodiversitat dels Aiguamolls
 • Les zones humides

Metodologia

 1. Entenem que cada unitat es pot treballar per separat però poder-les treballar conjuntament l’alumnat tindrà una visió més general del Parc Natural.
 2. A cada Unitat hi trobareu un text per situar el context i una activitat interactiva en la que els alumnes hauran de respondre, relacionar, ordenar i jugar d’una manera interactiva.
 3. Es recomana que abans d’omplir les diferents dinàmiques s’ofereixin indicacions a l’aula i que es faci recerca d’informació.